+48 697321583 info@animalsoundlabs.pl

   Informacje przydatne podczas zgrywania i obróbki nagrań z rejestratora Korg MR-2

   Ponieważ rejestrator w trybach o wysokich rozdzielczościach (np.WAV-PCM 192 i 176,4kHz) zapisuje stereofoniczne pliki 24-bitowe i zanim producent zaktualizuje firmware o tryby 16-bitowe jednokanałowe – istnieje łatwy i szybki sposób konwersji nagrań o wysokich rozdzielczościach do formatów 16-bitowych o orginalnej częstotliwości próbkowania (HF) lub zmniejszonej do standardowych 44.1kHz dla kanału FD – jak ze zwykłego nagrania audio o jakości CD
   Konwersja taka nie tylko zmniejszy objętość danych ale także umożliwi podgląd nagrań w starszych programach typu BatScan czy BatSound.
   Można to zrobić np. korzystając z programu SOX (Sound eXchange – link w dziale Do pobrania).

   Gotowe pliki wsadowe obsługujące program SOX służące do konwersji zapisów 192kHz/24-bit stereo z rejestratorów Korg MR-2 współpracujących z detektorami LunaBat DFD-1 można znaleźć TUTAJ.
   Opis funkcji i instrukcja znajdują się wewnątrz archiwum ZIP.

   Zawartość archiwum należy rozpakować do katalogu programu SOX, można też utworzyć na pulpicie skróty do plików wsadowych.
   Aby rozdzielić kanały FD i HF na osobne jednokanałowe 16-bitowe pliki 192kHz (HF) i 44.1kHz (FD) wystarczy zaznaczyć i przesunąć myszką wybrane pliki WAV z rejestratora Korg MR-2 na plik (lub skrót do pliku) KONWERTUJ_HF_FD.bat. Jeśli potrzebna jest tylko sama ekstrakcja i konwersja do 16-bitów kanału HF – przeciągnięcie wybranych plików WAV na plik lub skrót KONWERTUJ_HF.bat.
   Jeśli program do analizy nie ma możliwości zmiany ustawień wyświetlania w przypadku cichych nagrań – wskazana jest ich normalizacja. Odpowiednie pliki wsadowe (z końcówką _NORM) także dostępne w paczce plików wsadowych.

   W wyniku działania programów wsadowych w katalogu programu SOX zostaną utworzone podkatalogi out_HF_192k oraz out_FD_44k, do których zostaną zapisane skonwertowane pliki.
   W ten sposób bez utraty jakości i rozdzielczości zapisów, nawet już na etapie zgrywania danych z karty pamięci można zmniejszyć objętość kanału HF 3-krotnie w stosunku do orginalnego nagrania, zaś kanał FD zajmie ok. 6,5 x mniej miejsca niż oryginalne nagranie 192kHz/24-bit/stereo.

   Pliki wsadowe można dowolnie modyfikować np. w systemowym Notatniku (notepad.exe) czy jakimkolwiek edytorze tekstowym, zgodnie z instrukcją programu SOX dostępną po jego instalacji w jęz. angielskim w postaci pliku pdf w katalogu programu.

   Można posunąć się nawet jeszcze dalej i do celów archiwizacji w trakcie tej konwersji zapisywać pliki wyjściowe od razu w formacie FLAC (bezstratna kompresja), wówczas pliki wyjściowe będą zajmowały jeszcze mniej miejsca, zaś w razie potrzeby można je spowrotem bezstratnie skonwertować do formatu WAV. Format FLAC staje się jednak coraz popularniejszy i coraz więcej programów np. Adobe Audition ma (dawniej w formie pluginów, a obecnie wbudowaną standardowo) obsługę plików FLAC i potrzeba ponownej rekompresji, jakkolwiek wciąż bezstratnej, zacznie zanikać.