+48 697321583 info@animalsoundlabs.pl

   Animal Sound Labs jest młodą (jednak z wieloletnim doświadczeniem) firmą z Wrocławia.
   Posiadamy nie tylko przygotowanie techniczne i zawodowe (studia Politechniczne Elektronika/Akustyka) ale także doświadczenia wielu lat. Z początku były tylko naprawy uszkodzonych sprzętów lub ich modyfikacje, a później także tworzenie własnych konstrukcji niezbędnych w codziennej pracy naukowców i ludzi prowadzących obserwacje lub badania naukowe.
   Na początku 2010 roku powstało kilka pomysłów dotyczących urządzeń, które miały być użyte do badań przyrodniczych dla Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dla firmy Ansee Consulting z Wrocławia prowadzącej monitoringi środowiskowe – zostały one zrealizowane, przetestowane w terenie i dostosowane do specyfiki pracy zgodnie z zebranymi doświadczeniami.
   Pod koniec 2010 roku zgłosiliśmy się do konkursu „Pomysł na biznes” organizowanego corocznie przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej i (mimo wycofania głównych nagród przez organizatora) po pierwszym etapie konkursu otrzymaliśmy jedną z dwóch (ex equo) pierwszych nagród Prezydenta Wrocławia za najbardziej innowacyjny pomysł.
   W marcu 2011 r. firma Animal Sound Labs została zgłoszona i zarejestrowana w Polsce jako samodzielna działalność gospodarcza, do dziś będąc w fazie dynamicznego rozwoju. Przetarto pierwsze szlaki komercyjnej produkcji pierwszego krajowego detektora ultradźwiękowego (LunaBat DFD-1) oraz kolejnych urządzeń. Nawiązano także współpracę i wymianę doświadczeń z naukowcami oraz ludźmi zawodowo zajmującymi się monitoringiem środowiska, dzięki czemu możemy dostosować się z ofertą do aktualnych i indywidualnych potrzeb, co pozwala nam mieć aspiracje i ambicje by konkurować z najlepszymi w tej branży nie tylko w Polsce, ale także wkrótce na całym świecie.

    

   Współpracownicy:

   dr hab. prof. nadzw. Marta Borowiec (Uniwersytet Wrocławski/Muzeum Przyrodnicze) 

   mgr inż. Krzysztof Herman (Politechnika Wrocławska) 

   dr hab. Konrad Hałupka (Uniwersytet Wrocławski) 

   dr Joanna Furmankiewicz (Uniwersytet Wrocławski)