+48 697321583 info@animalsoundlabs.pl

   Nie działa lub przestał działać Anabat SD1 ?

   Najczęstszą przyczyną jest rozładowanie się wewnętrznej, dość nietypowej baterii podtrzymującej zasilanie pamięci urządzenia. Od początku produkcji Anabatów SD1 spotyka się wewnętrzne baterie o różnych pojemnościach. W najstarszych egzemplarzach występuje pojedyńcze ogniwo, w późniejszych egzemplarzach w celu wydłużenia czasu pracy urządzenia stosowano dodatkowo drugie i podłączone w taki sposób, że dołączało się do obwodu podtrzymywania zasilania pamięci po rozładowaniu baterii głównej. Pomagało to także w przypadku większych impulsów prądowych spowodowanych np. próbą włączenia detektora przy braku zasilania głównego. Po spadku napięcia podtrzymującego poniżej pewnego poziomu nie wystarczy jednak sama wymiana rozładowanej (rozładowanych) baterii, gdyż następuje także utrata zawartości podtrzymywanej pamięci i wtedy konieczne jest ponowne zaprogramowanie detektora przy użyciu specjalistycznego programatora.

   Fabrycznie montowane w Anabatach SD1 baterie wystarczają zwykle na kilka (4-7) lat pracy w przeciętnych warunkach (kilkadziesiąt dni w roku). Przy czym czas pracy baterii zależy od temperatury otoczenia podczas pracy i temperatury przechowywania samego urządzenia ale także od samego sposobu jego użytkowania, gdyż pobór prądu z baterii może wahać się w zakresie od pojedyńczych nanoamperów (baterie/akumulatory AA w komorze baterii, detektor włączony) do kilkuset mikroamperów (stan po próbie włączenia detektora przy braku baterii AA w komorze baterii). Standardowy pobór prądu z baterii podtrzymującej przy wyłączonym detektorze i dla takiego poboru prądu wewnętrzna bateria teoretycznie (uwzględniając samą tylko pojemność i pobór prądu) powinna wystarczyć prawie na 14 lat podtrzymywania zasilania pamięci wewnętrznej. Jednak baterie potrafią się także rozładowywać ze względu na tzw. samorozładowanie, które w przypadku gorszej jakości ogniw może sięgać nawet kilkunastu-kilkudziesięciu % pojemności rocznie.

   Naprawa detektora w naszym serwisie w razie rozładowania baterii wewnętrznej (wewnętrznych) polega na wymianie pojedyńczej baterii wewnętrznej (lub 2-ch baterii wraz z elementem przełączającym baterie) montowanych fabrycznie i zastapienie jej (ich) pojedyńczą baterią o zwiększonej pojemności i maksymalnym prądzie obciążenia chwilowego, co wystarcza zwykle na użytkowanie detektora przez ok. 5-8 lat, czyli przez okres nawet dłuższy niż w przypadku baterii montowanych fabrycznie (przy użytkowaniu detektora zgodnie z instrukcją i w temperaturach w zakresie 0-30 stopni Celsjusza). W razie konieczności ponownie zaprogramowana zostaje też wewnętrzna pamięć detektora.

   Wymiana baterii wewnętrznej Anabata SD1
   69 zł
   (w tym 23% VAT, netto=56,10 zł)

   WSKAZÓWKA: Aby maksymalnie wydłużyć czas pracy wewnętrznej baterii w detektorach Anabat SD1 należy unikać sytuacji, gdy usiłujemy włączyć detektor przy braku baterii lub akumulatorów AA w komorze baterii gdyż pobór prądu z wewnętrznej baterii rośnie wtedy ponad dwudziestokrotnie względem sytuacji, gdy detektor jest wyłączony. Dla przykładu: nawet dwie nowe połączone baterie Anabata zostaną całkowicie rozładowane po ok. 250 dniach leżakowania detektora po wciśnięciu przycisku POWER przy braku baterii akumulatorów AA w komorze baterii !