+48 697321583 info@animalsoundlabs.pl

   Starszy sposób logowania GPS

   W wersjach firmware 6.18-6.2x wykorzystywany był wewnętrzny loger LOCUS umieszczony w opcjonalnych odbiornikach GPS/Glonass GP-1 i GP-2 opartych o flagowy chipset firmy MediaTek MT3333. W wersjach firmware począwszy od 7.xx do tworzenia plików KML służą logi tekstowe (pliki .TXT zapisywane wraz z nagraniami .WAV) zawierające także dane o temperaturze i wilgotności względnej.

   Przy starszym sposobie logowania po uzyskaniu namiaru (miga niebieska kontrolka LED a w menu GPS Fix Status jest 2D FIX lub 3D FIX), można uruchomić logowanie trasy w menu Set GPS Locus -> Erase & Start. Zapis współrzędnych do pamięci flash logera Locus odbywa się co 15 sekund do momentu zatrzymania logowania w menu Set GPS Locus -> Stop & Save, co spowoduje utworzenie na karcie pamięci pliku Locus.dmp, który można wczytać do programu GPS Babel (link w zakładce Do pobrania) i zapisać w wybranym formacie.

   Przykładowa wizualizacja trasy spaceru po jednym z wrocławskich osiedli w Google Maps na podstawie zrzutu z logera LOCUS w odbiorniku GP-1 do pliku Locus.dmp skonwertowanego do formatu Google KML (w wersjach firmware 6.xx):

   Wizualizacja trasy w Google Maps

   Wizualizacja tej samej trasy w Google Earth:

   Wizualizacja trasy w Google Earth

   UWAGA! Zdjęcia pochodzą z logów stworzonych z  firmware w wersji 6.20. Loger LOCUS umieszczony wewnątrz modułów GPS/Glonass GP-1 i GP-2 najsprawniej działał w połączeniu z wersją firmware v6.20, a do wygenerowania pliku KML niezbędny był konwerter np. GPS Babel (w zakładce Do pobrania). Detektor z firmware w wersjach od 7.00 wzwyż potrafi wygenerować plik KML z zapisanych logów .txt bezpośrednio na karcie pamięci, bez potrzeby użycia konwertera, a WayPointy zawierają datę i czas namiaru w punkcie utworzenia nagrania, oraz temperaturę i wilgotność względną, co jednoznacznie pozwala zidentyfikować zarówno nagranie, które zostało w danym miejscu zarejestrowane, jak i odczytane współrzędne oraz parametry otoczenia w momencie utworzenia nagrania.